SME MLADÁ A
DYNAMICKÁ SPOLOČNOSŤ

Sme LEXANTE. Vytvárame hodnoty a nový prístup k právnym riešeniam

Sme dynamická a rýchlorastúca advokátska kancelária zameraná na poradenstvo s globálnym dosahom. Náš tím tvoria skúsení právnici a finanční odborníci s viac ako 40-ročnými skúsenosťami a to aj na medzinárodných trhoch

VIAC O LEXANTE
+

Rokov skúseností

mil.€ +

Hodnota projektov

+

Členov tímu

+

Spokojných klientov

PRÁVNE SLUŽBY


Naši klienti vkladajú svoju dôveru do nášho silného a rozmanitého tímu advokátov, právnych a obchodných expertov, ktorí nadobúdali svoje skúsenosti v medzinárodných aj lokálnych firmách v priebehu viac ako 40 rokov.

01

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Venujeme sa poskytovaniu právnych služieb naprieč celým cyklom života obchodnej spoločnosti alebo družstva, a to na úrovni ambicióznych start-upov, tak aj väčších akciových spoločností.

Viac o službe

02

RIEŠENIE
SPOROV

Počas práce v našej spoločnsoti sa stretávame s množstvom situácií, kedy klientom navrhujeme postup v riešení ich situácií, alebo ich priamo zastupujeme pri rokovaniach a súdnych konaniach.

Viac o službe

03

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Poskytujeme poradenstvo pri príprave a revízii zmluvnej dokumentácie, pri registračných konaniach na národnej aj medzinárodnej úrovni, a pri zastupovaní v civilnom konaní a správnom súdnictve.

Viac o službe

04

NEHNUTEĽNOSTI A DEVELOPMENT

Klientov sprevádzame od prvých rokovaní o kúpe nehnuteľnosti, prípravy zmluvnej dokumentácie, vysporiadaní časti zložitých vlastníckych štruktúr skrz všetky povoľovacie konania.

Viac o službe

05

BANKOVÉ A
FINANČNÉ PRÁVO

V našom tíme máme odborníkov, ktorí sa aktívne venovali oblasti kapitálových trhov, regulácii obchodovania s cennými papiermi, a to pre pre slovenské aj zahraničné subjekty.

Viac o službe

KARIÉRA
V LEXANTE


Pridaj sa do moderného kolektívu modernej spoločnosti. Radi privítame šikovných asistentov, talentovaných študentov a kvalifikovaných právnikov s chuťou rásť s kanceláriou.

Otvorené pozície

PRÁVNY
ASISTENT

Plný úväzok
Bratislava (SK)

Zaujímavé prípady

Perspektívny tím

Moderné kancelárie

Viac o pozícii

Nový prístup k právnym riešeniam


Náš tím kladie maximálny dôraz na precíznosť a profesionálny prístup pri riešenie všetkých prípadov bez ohľadu na závažnosť situácie.
KONTAKTUJTE NÁS NAŠE SLUŽBY

PRÁVNY KOMENTÁR


Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom. Zobraziť ostatné články.

Zvýšenie právnej ochrany ovzdušia a životného prostredia

Články & Novinky #100

Bol prijatý nový zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorý spolu so svojimi vykonávacími predpismi transponuje až 11 smerníc Európskej únie do slovenského právneho poriadku a poskytuje tak účinnú a komplexnú ochranu na úseku ochrany ovzdušia ako časti životného prostredia. ...

Prejsť na článok

Predlžuje sa vydávanie a platnosť kvalifikovaných certifikátov pre uznaný spôsob autorizácie

Články & Novinky #99

Dňa 17.10.2023 bolo zverejnené aktualizované výkladové stanovisko MIRRI SR k Vyhláške č. 511/2022 Z. z. o...

Prejsť na článok

Zásada ne bis in idem sa uplatňuje na sankcie uložené za nekalé obchodné praktiky, ktoré sú kvalifikované ako správne sankcie trestnej povahy

Články & Novinky #98

Dňa 04.08.2016 uložila Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) pokutu vo výške 5 miliónov...

Prejsť na článok
Táto webová stránka používa cookies za účelom zlepšenia Vášho pocitu z návštevy stránky. Súhlasíte s ich používaním?
Viac informácií
Súhlasím