SME MLADÁ A
DYNAMICKÁ SPOLOČNOSŤ

Sme LEXANTE. Vytvárame hodnoty a nový prístup k právnym riešeniam

Sme dynamická a rýchlorastúca advokátska kancelária zameraná na poradenstvo s globálnym dosahom. Náš tím tvoria skúsení právnici a finanční odborníci s viac ako 40-ročnými skúsenosťami a to aj na medzinárodných trhoch

VIAC O LEXANTE

PRÁVNE SLUŽBY


Naši klienti vkladajú svoju dôveru do nášho silného a rozmanitého tímu advokátov, právnych a obchodných expertov, ktorí nadobúdali svoje skúsenosti v medzinárodných aj lokálnych firmách v priebehu viac ako 40 rokov.

01

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Venujeme sa poskytovaniu právnych služieb naprieč celým cyklom života obchodnej spoločnosti alebo družstva, a to na úrovni ambicióznych start-upov, tak aj väčších akciových spoločností.

Viac o službe

02

RIEŠENIE
SPOROV

Počas práce v našej spoločnsoti sa stretávame s množstvom situácií, kedy klientom navrhujeme postup v riešení ich situácií, alebo ich priamo zastupujeme pri rokovaniach a súdnych konaniach.

Viac o službe

03

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Poskytujeme poradenstvo pri príprave a revízii zmluvnej dokumentácie, pri registračných konaniach na národnej aj medzinárodnej úrovni, a pri zastupovaní v civilnom konaní a správnom súdnictve.

Viac o službe

04

NEHNUTEĽNOSTI A DEVELOPMENT

Klientov sprevádzame od prvých rokovaní o kúpe nehnuteľnosti, prípravy zmluvnej dokumentácie, vysporiadaní časti zložitých vlastníckych štruktúr skrz všetky povoľovacie konania.

Viac o službe

05

BANKOVÉ A
FINANČNÉ PRÁVO

V našom tíme máme odborníkov, ktorí sa aktívne venovali oblasti kapitálových trhov, regulácii obchodovania s cennými papiermi, a to pre pre slovenské aj zahraničné subjekty.

Viac o službe

KARIÉRA
V LEXANTE


Pridaj sa do moderného kolektívu modernej spoločnosti. Radi privítame šikovných asistentov, talentovaných študentov a kvalifikovaných právnikov s chuťou rásť s kanceláriou.

Otvorené pozície

PRÁVNY
ASISTENT

Plný úväzok
Bratislava (SK)

Zaujímavé prípady

Perspektívny tím

Moderné kancelárie

Viac o pozícii

Nový prístup k právnym riešeniam


Náš tím kladie maximálny dôraz na precíznosť a profesionálny prístup pri riešenie všetkých prípadov bez ohľadu na závažnosť situácie.
KONTAKTUJTE NÁS NAŠE SLUŽBY

PRÁVNY KOMENTÁR


Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom. Zobraziť ostatné články.

Nestotožnenie jedného z rodičov s kresťanskou náukou nie je dôvodom pre odmietnutie zápisu dieťaťa na cirkevnú školu, ak je bližšie k jeho bydlisku

Články & Novinky #91

I cirkevné školy sú súčasťou školského systému Slovenskej republiky a predstavujú plnohodnotnú formu vzdelávania...

Prejsť na článok

Čo priniesla novela zákona O ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti?

Články & Novinky #90

V nadväznosti na už účinnú novelu je potrebné poukázať na súvislosti, ktoré čitateľovi priblížia určitý kontext súvislostí...

Prejsť na článok

Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 09.08.2023 týkajúce sa doručovania písomností v civilnom konaní

Články & Novinky #89

Ústavný súd SR v konaní vedenom pod sp. zn. IV. ÚS 53/2023 rozhodoval o Ústavnej sťažnosti Sťažovateľky...

Prejsť na článok
Táto webová stránka používa cookies za účelom zlepšenia Vášho pocitu z návštevy stránky. Súhlasíte s ich používaním?
Viac informácií
Súhlasím