PRÁVNE SLUŽBY

MEDIÁLNE PRÁVO, OCHRANA OSOBNOSTI A DOBREJ POVESTI


V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti právnej pomoci alebo zastupovania nás prosím neváhajte kontaktovať.

07

MEDIÁLNE PRÁVO, OCHRANA OSOBNOSTI A DOBREJ POVESTI

Všetky právne služby

LEXANTE s.r.o považuje za nevyhnutné napĺňať potreby klientov aj v mediálnej oblasti, pri porušení práva na ochranu osobnosti a regulácii predpismi o reklame.

Služby zahŕňajú poradenstvo ohľadom reklamy, kolektívnej správy práv alebo vysielania a retransmisie.

Nový prístup k právnym riešeniam


Náš tím kladie maximálny dôraz na precíznosť a profesionálny prístup pri riešenie všetkých prípadov bez ohľadu na závažnosť situácie.
KONTAKTUJTE NÁS OSTATNÉ SLUŽBY