O NÁS


V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti právnej pomoci alebo zastupovania nás prosím neváhajte kontaktovať.

SME MLADÁ A
DYNAMICKÁ SPOLOČNOSŤ

Sme LEXANTE. Moderná kancelária pre moderné problémy.

Sme dynamická a rýchlorastúca advokátska kancelária zameraná na poradenstvo s globálnym dosahom.

Je jednoduché prísť s prekážkami. Nechajte na nás, aby sme prišli s riešením. Tvoríme tím právnikov, daňových poradcov, finančných konzultantov a audítorov s viac ako 40-ročnými skúsenosťami na medzinárodných trhoch s globálnymi klientmi.

NAŠE HODNOTY TÍM LEXANTE
Jasný cieľ

Vaša požiadavka. Naša expertíza. Smerovanie k nášmu spoločnému cieľu.

Vytrvalosť

Klientov nevnímame ako zákazníkov, ale ako partnerov. Preto ich záležitosťami žijeme ako svojimi vlastnými.

Odbornosť

Nie je ťažké poznať znenie právnej normy. Dôležité je vedieť ho správne vyložiť a aplikovať.

Objavte príbeh našej spoločnosti

EX ANTE

Predstavuje frázu s významom „pred udalosťou“, v komerčnej sfére aj ako predbežný dopyt. Pri poskytovaní právnych služieb je dopytom nášho klienta dosiahnuť výsledok, ktorý zodpovedá jeho predstavám.

LEX

LEX znamená právo, zákon a právny. Vymedzuje teda hranice našej činnosti a rovnako aj prostriedky, ktoré sú pri nej aplikované.

LEXANTE znamená dôkladné analyzovanie Vašej požiadavky, posúdenie jej rozhodujúcich aspektov a spoločné smerovanie k Vášmu želanému výsledku.
LEXANTE s.r.o. sme my, Váš partner na ceste za dosiahnutím cieľa.

#

Nový prístup k právnym riešeniam


Náš tím kladie maximálny dôraz na precíznosť a profesionálny prístup pri riešení všetkých prípadov bez ohľadu na závažnosť situácie.
KONTAKTUJTE NÁS PRIDAJ SA K NÁM