ČLÁNKY & NOVINKY [#07]

Aktualizácia zákona o označeniach pôvodu výrobkov

#
#07Aktualizácia zákona o označeniach pôvodu výrobkov

Dňa 3. februára 2021 národná rada Slovenskej republiky schválila aktualizáciu zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach, ktorý upravuje podmienky pre získanie práva na ochranu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku v Slovenskej republike.

Úprava sa vzťahuje na poľnohospodársky výrobok, potravinu, víno, aromatizovaný vinný výrobok alebo liehovinu, ktorá sa týka zemepisnej oblasti v slovenskej republike alebo cezhraničnej zemepisnej oblasti

Výrobky ktorých výskyt je len na špecifickom zemepisnom území a ktoré disponujú osobitnou charakteristikou vďaka ľudským alebo prírodným faktorom, majú týmto predpisom zabezpečenú ochranu výrobku. Unikátne výrobky môžu nadobudnúť ochranu prostredníctvom práv priemyselného vlastníctva - označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku. Pozitívny aspekt takýchto označení vplýva na hodnotu daného výrobku, a stáva sa tak jedinečným pre trh.

Novela prispieva k prehľadnosti právnej úpravy a rýchlosti konania v oblasti ochrany pôvodu, a poskytnutia ochrany na vnútroštátnej úrovni kategórii výrobkov, pričom právo Európskej únie pripúšťa pri takzvaných nepoľnohospodárskych výrobkoch existenciu ochrany na vnútroštátnej úrovni.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum17.02.2021
  • Webwww.lexante.sk