ČLÁNKY & NOVINKY [#75]

ĎALŠÍ ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA V PROSPECH CESTUJÚCICH

#
#75Ďalší rozsudok Súdneho dvora v prospech cestujúcich

Cestujúci, ktorých balík cestovných služieb bol narušený opatreniami na účely boja proti pandémii COVID-19, môžu mať nárok na zníženie ceny cesty, podľa smernice o balíkoch cestovných služieb, ktorá zakladá objektívnu zodpovednosť organizátora cesty. Táto smernica stanovuje, že cestujúci má nárok na primerané zníženie ceny za celé obdobie, počas ktorého došlo k nesúladu so zmluvou, pokiaľ organizátor nepreukáže, že nesúlad so zmluvou možno pripísať cestujúcemu.

Dvaja cestujúci z Nemecka si u nemeckého organizátora služieb zakúpili balík cestovných služieb na dva týždne na Kanárskych ostrovoch. V tomto čase boli na Kanárskych ostrovoch prijaté opatrenia na účely boja proti šíreniu ochorenia COVID-19. V zmysle uvedeného im bol odopretý prístup k moru, na pláže, k bazénom z dôvodu, že bol nastolený zákaz vychádzania. Tento zákaz bolo možné porušiť, len za účelom stravovania. Ďalej boli Žalobcovia informovaní, že majú byť pripravený na to, že kedykoľvek budú musieť opustiť Kanárske ostrovy a o dva dni neskôr sa museli vrátiť naspäť do Nemecka.

V zmysle uvedeného sa Žalobcovia domáhali v organizátora cesty zníženia ceny o 70%, z dôvodu opatrení, ktoré boli prijaté na účely boja proti šíreniu ochorenia COVID-19. Organizátor cesty odmietol Žalobcom znížiť cenu, preto sa obrátili na Nemecké súdy.

Krajský súd Mníchov I, ako odvolací súd položil Súdnemu dvoru otázku v súvislosti s výkladom smernice o balíkoch cestovných služieb. Súdny dvor odpovedal, že cestujúci má nárok na zníženie ceny balíka cestovných služieb, ak nesúlad cestovných služieb zahrnutých v jeho balíku služieb so zmluvou je spôsobený obmedzeniami, ktoré boli uložené v mieste jeho destinácie na účely boja proti šíreniu infekčnej choroby, akou je COVID-19.

Táto smernica, zakladá objektívnu zodpovednosť organizátora ciest, čo znamená, že spod tejto zodpovednosti sa môže organizátor ciest oslobodiť len v prípade, ak je neposkytnutie alebo neprimerané poskytnutie pripísateľné cestujúcemu, čo nie je tento prípad.

Súdny dvor spresňuje, že záväzky organizátora, ktoré vyplývajú zo zmluvy o balíku cestovných služieb, zahŕňajú nielen záväzky, ktoré sú výslovne uvedené v zmluve, ale aj záväzky, ktoré sú s tým spojené vyplývajú z účelu zmluvy. V zmysle uvedeného a musí zníženie ceny organizátorom ciest uvedeného balíka zodpovedať hodnote cestovných služieb, ktoré nie sú v súlade so zmluvou.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum26.1.2023
  • Webwww.lexante.sk