ČLÁNKY & NOVINKY [#29]

ZAČALI PLATIŤ NOVÉ PRAVIDLÁ PRE PRECLIEVANIE

#
#29Začali platiť nové pravidlá pre preclievanie

V júli nadobúda záväznosť nová úprava preclievania v Európskej únii. Podľa nej je potrebné precliť zásielky z tretích krajín mimo Európskej únie. Podstatnou zmenou je zrušenie oslobodenia od DPH a to pri zásielkach z tretej krajiny.

Povinnosť kupujúceho uhradiť clo sa vzťahuje na tovar prevyšujúci hodnotu 150,- EUR. Ku každému tovaru objednanému z tretej krajiny je potrebné podať aj colné vyhlásenie v elektronickej podobe (možno ho podať prostredníctvom špecializovaného portálu Finančnej správy www.ecm.financnasprava.sk). 

Zjednodušený postup preclievania sa ale týka iba zásielok, ktorých vnútorná hodnota neprevyšuje 150,- EUR a zároveň tovar nie je z kategórie zakázaných alebo obmedzených (napríklad chránené druhy živočíchov a rastlín alebo zbrane). Ďalej chceme upozorniť na zrušenie oslobodenia od DPH pri zásielkach do 22,- EUR. Kupujúci teraz môže zaplatiť DPH priamo pri objednaní tovaru, ku ktorému sa vzťahuje povinnosť odviesť DPH, alebo ak nie je registrovaným pre DPH v niektorom z členských štátov Európskej únie, zaplatí DPH priamo colným orgánom v krajine skončenia prepravy tovaru.

Čo sa týka špecializovaného portálu e-commerce, na podanie colného vyhlásenia potrebuje kupujúci eID  (platný občiansky preukaz s aktivovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom a počítač s čítačkou čipových kariet, na ktorom je nainštalovaný softvér pre elektronický podpis) a zriadenú možnosť elektronickej komunikácie s finančnou správou. Po prihlásení sa do privátnej časti portálu e-commerce kupujúci vyplní elektronické colné vyhlásenie, v ktorom uvedenie informácie o dovážanom tovare ako číslo objednávky, opis tovaru, celková cena zásielky a dopravné náklady.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum26.07.2021
  • Webwww.lexante.sk