PRÁVNE SLUŽBY

PRACOVNÉ PRÁVO


V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti právnej pomoci alebo zastupovania nás prosím neváhajte kontaktovať.

10

PRACOVNÉ PRÁVO

Všetky právne služby

LEXANTE s.r.o. v oblasti pracovného práva klientom radí pri vzniku, zmene, zániku pracovnoprávnych vzťahov, a to z postavenia zamestnávateľa aj zamestnanca.

Najčastejšími otázkami vyskytujúcimi sa v tejto oblasti sú neplatné skončenia pracovného pomeru, zodpovednosť v pracovnoprávnych vzťahoch a s tým súvisiace spory.

Nový prístup k právnym riešeniam


Náš tím kladie maximálny dôraz na precíznosť a profesionálny prístup pri riešení všetkých prípadov bez ohľadu na závažnosť situácie.
KONTAKTUJTE NÁS OSTATNÉ SLUŽBY