PRÁVNE SLUŽBY

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA


V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti právnej pomoci alebo zastupovania nás prosím neváhajte kontaktovať.

03

Právo duševného vlastníctva

Všetky právne služby

Advokátska kancelária LEXANTE ponúka odborné služby v oblasti práva duševného vlastníctva. Sme váš spoľahlivý partner v ochrane práv k výsledkom vašej tvorivej činnosti, práv umelcov, alebo priemyselných práv k duševnému vlastníctvu.

Naša Špecializácia

Naši skúsení právnici sa špecializujú na oblasť práva duševného vlastníctva, ktorá zahŕňa autorské práva, ochranné známky, patenty, dizajnové práva a ďalšie formy duševného vlastníctva. Sme pripravení vám poskytnúť odbornú radu a podporu pre všetky oblasti práva duševného vlastníctva, a to ako pri ich registrácii, tak aj pri sporoch o práva k duševnému vlastníctvu.

Naše Služby

1. Ochrana Autorských Práv:
Pomáhame vám chrániť vaše autorské práva voči neoprávnenému použitiu alebo kopírovaniu vašich diel. Poskytujeme právne poradenstvo a zastupovanie pri autorských sporoch.

2. Registrácia Ochranných Známok:
Pomôžeme vám registrovať ochranné známky pre vaše produkty alebo služby, čím zabezpečíme ich ochranu a unikátnosť na trhu.

3. Patentové Právo a právo úžitkových vzorov:
Poskytujeme služby pre získavanie a ochranu patentov pre vaše vynálezy a technologické inovácie.

4. Dizajnové Práva:
Pomáhame chrániť vaše dizajnové nápady a tvorivé výtvory pred neoprávneným využívaním.

Naša Špecializácia

Odbornosť v Práve Duševného Vlastníctva

Naši právnici majú široké skúsenosti a odbornosť v oblasti duševného vlastníctva.

Individuálny Prístup

Rozumieme, že každý prípad je unikátny. Pristupujeme k nemu individuálne a zameriavame sa na vaše konkrétne potreby.

Stratégia Ochrany

Vypracovávame stratégiu ochrany vašich duševných vlastníckych práv s ohľadom na vaše dlhodobé ciele.

KONTAKTUJTE NÁS


Ak potrebujete ochrániť vaše práva k výsledkom tvorivej činnosti alebo iné duševné vlastníctvo, kontaktujte nás. Naši právnici vám pomôžu ochrániť a spravovať vaše práva efektívnym spôsobom.

Bratislava (HQ)
Slávičie údolie 106,
811 02 Bratislava,
Slovensko

+421 909 123 300
info@lexante.sk

Napíšte nám

Banská Bystrica
Partizánska cesta 3,
974 01 Banská Bystrica,
Slovensko
8. poschodie

+421 909 123 300
info@lexante.sk

Napíšte nám