PRÁVNE SLUŽBY

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ


V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti právnej pomoci alebo zastupovania nás prosím neváhajte kontaktovať.

01

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Všetky právne služby

Venujeme sa poskytovaniu právnych služieb naprieč celým cyklom života obchodnej spoločnosti alebo družstva, a to na úrovni ambicióznych start-upov, tak aj väčších akciových spoločností.

Okrem štandardných služieb založenia, modifikácie, alebo zániku spoločností sa orientujeme aj na poradenstvo v oblasti každodenného chodu a corporate governance.“

Nový prístup k právnym riešeniam


Náš tím kladie maximálny dôraz na precíznosť a profesionálny prístup pri riešenie všetkých prípadov bez ohľadu na závažnosť situácie.
KONTAKTUJTE NÁS OSTATNÉ SLUŽBY