PRÁVNE SLUŽBY

OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV


V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti právnej pomoci alebo zastupovania nás prosím neváhajte kontaktovať.

08

OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky právne služby

Už pred nadobudnutím Všeobecného nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679, známejšieho ako GDPR, sme sa intenzívne venovali ochrane osobných údajov, zabezpečeniu ich zákonného spracúvania a príprave súvisiacej dokumentácie.

V našej praxi sme absolvovali množstvo interných auditov, školení, a aktívne riešili množstvo situácií, pri na ktorých odpovede nemožno nájsť v odbornej literatúre, ale je potrebné myslieť za pochodu a s touto živou oblasťou neustále pracovať.

Nový prístup k právnym riešeniam


Náš tím kladie maximálny dôraz na precíznosť a profesionálny prístup pri riešení všetkých prípadov bez ohľadu na závažnosť situácie.
KONTAKTUJTE NÁS OSTATNÉ SLUŽBY