PRÁVNE SLUŽBY

RIEŠENIE SPOROV


V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti právnej pomoci alebo zastupovania nás prosím neváhajte kontaktovať.

02

RIEŠENIE SPOROV

Všetky právne služby

Tím LEXANTE s.r.o. sa v praxi stretáva s množstvom situácií, kedy klientom navrhujeme postup v riešení ich situácií, alebo ich priamo zastupujeme pri rokovaniach a súdnych konaniach.

Našich klientov zastupujeme v občianskych, obchodných, pracovných alebo správnych sporoch a iných konaniach.

Nový prístup k právnym riešeniam


Náš tím kladie maximálny dôraz na precíznosť a profesionálny prístup pri riešení všetkých prípadov bez ohľadu na závažnosť situácie.
KONTAKTUJTE NÁS OSTATNÉ SLUŽBY