PRÁVNE SLUŽBY

TRESTNÉ PRÁVO


V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti právnej pomoci alebo zastupovania nás prosím neváhajte kontaktovať.

12

TRESTNÉ PRÁVO

Všetky právne služby

Právne služby v oblasti trestného práva najčastejšie zahŕňajú právnu pomoc svedkom, podozrivým a iným subjektom v trestnom konaní. Rovnako ale pokrývajú aj uplatňovanie práv obvinených a odsúdených v súvislosti s výkonom väzby a výkonom trestu odňatia slobody, alebo tiež premeny trestu odsúdených.

Nezanedbateľné skúsenosti majú naši advokáti so zastupovaním obvinených ako v prípravnom konaní, tak aj v konaní pred súdom. Popri mnohých zastúpeniach obvinených sa naši advokáti venujú aj zastúpeniu poškodených pri uplatňovaní náhrady škody v trestnom konaní.

Nový prístup k právnym riešeniam


Náš tím kladie maximálny dôraz na precíznosť a profesionálny prístup pri riešenie všetkých prípadov bez ohľadu na závažnosť situácie.
KONTAKTUJTE NÁS OSTATNÉ SLUŽBY