PRÁVNE SLUŽBY

TRESTNÉ PRÁVO


V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti právnej pomoci alebo zastupovania nás prosím neváhajte kontaktovať.

12

TRESTNÉ PRÁVO

Všetky právne služby

Advokátska kancelária LEXANTE vám poskytuje právnu podporu a zastupovanie v oblasti trestného práva. Naši skúsení právnici vám pomôžu pri riešení komplexných trestnoprávnych otázok a zabezpečia, aby boli vaše práva chránené.

Naša Špecializácia

Naši právnici majú hlboké odborné znalosti v oblasti trestného práva. Poskytujeme služby pre obvinených, obete trestných činov a všetkých zainteresovaných strán. Naša odbornosť pokrýva široké spektrum trestných záležitostí, od menej závažných po závažné trestné činy.

Naše Služby

1. Zastupovanie V Trestných Konaniach:
Poskytujeme právne zastupovanie v trestných konaniach pre obvinených, vrátane prípravy obhajoby a zabezpečenia, aby boli dodržané všetky vaše práva.

2. Poradenstvo Pre Obete Trestných Činov:
Poskytujeme právne poradenstvo a zastupovanie pre obete trestných činov, aby sme im pomohli dosiahnuť náležité zadosťučinenie a ochranu.

3. Vyšetrovanie:
Dôkladne skúmame zistený stav, zbierame dôkazy a vykonávame príslušné právne kroky s cieľom dosiahnuť spravodlivý výsledok.

4. Trestné Právo Pre Mladistvých:
Poskytujeme právnu pomoc a zastupovanie pre mladistvých v trestnoprávnych záležitostiach.

Naša Špecializácia

Odbornosť v
Trestnom Práve

Naši právnici majú bohaté skúsenosti v oblasti trestného práva a trestných konaní.

Dôvernosť a Etika

Držíme sa najvyšších etických štandardov a zabezpečujeme dôvernosť vašich informácií.

Prístup ku Klientovi

Rozumieme citlivosti trestných záležitostí a pristupujeme k nim so zrozumiteľnosťou a starostlivosťou.

KONTAKTUJTE NÁS


Ak sa ocitnete v trestnom konaní alebo potrebujete právnu pomoc v súvislosti s trestným právom, neváhajte nás kontaktovať. Naši právnici vám pomôžu ochrániť vaše práva a zabezpečia, aby vaša záležitosť bola spravodlivo a správne riešená.

Bratislava (HQ)
Slávičie údolie 106,
811 02 Bratislava,
Slovensko

+421 909 123 300
info@lexante.sk

Napíšte nám

Banská Bystrica
Horná 65/A,
974 01 , Banská Bystrica,
Slovensko
4. poschodie

+421 909 123 300
info@lexante.sk

Napíšte nám