NAŠE PRÁVNE SLUŽBY


V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti právnej pomoci alebo zastupovania nás prosím neváhajte kontaktovať.

ZÁLEŽÍ NÁM
NA KVALITE SLUŽIEB

Sme LEXANTE. Zameriavame sa na poskytovanie komplexných právnych a advokátskych služieb.

Sme dynamická a rýchlorastúca právnická firma zameraná na poradenstvo s globálnym dosahom. Tvoríme tím právnikov, daňových poradcov, finančných konzultantov a audítorov s viac ako 40-ročnými skúsenosťami na medzinárodných trhoch s globálnymi klientmi.

Prejsť na zoznam naších služieb

01

PRÁVO OBCHODNÝCH
SPOLOČNOSTÍ

Venujeme sa poskytovaniu právnych služieb naprieč celým cyklom života obchodnej spoločnosti alebo družstva, a to na úrovni ambicióznych start-upov, tak aj väčších akciových spoločností.

Viac o službe

02

RIEŠENIE
SPOROV

Počas práce v našej spoločnsoti sa stretávame s množstvom situácií, kedy klientom navrhujeme postup v riešení ich situácií, alebo ich priamo zastupujeme pri rokovaniach a súdnych konaniach.

Viac o službe

03

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Poskytujeme poradenstvo pri príprave a revízii zmluvnej dokumentácie, pri registračných konaniach na národnej aj medzinárodnej úrovni, a pri zastupovaní v civilnom konaní a správnom súdnictve.

Viac o službe

04

NEHNUTEĽNOSTI A
DEVELOPMENT

Klientov sprevádzame od prvých rokovaní o kúpe nehnuteľnosti, príprave zmluvnej dokumentácie, vysporadúvanie často zložitých vlastníckych štruktúr a skrz všetky povoľovacie konania.

Viac o službe

05

BANKOVÉ A
FINANČNÉ PRÁVO

V našom tíme máme odborníkov, ktorí sa aktívne venovali oblasti kapitálových trhov, regulácii obchodovania s cennými papiermi, a to pre pre slovenské aj zahraničné subjekty.

Viac o službe

06

PRÁVO
INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Riadime sa tým, že progres nemožno ignorovať. Preto LEXANTE s.r.o. poskytuje právne poradenstvo v oblasti práva informačných technológií a špecifík uplatňovania práva na internete.

Viac o službe

07

MEDIÁLNE PRÁVO, OCHRANA OSOBNOSTI A DOBREJ POVESTI

Považujeme za nevyhnutné prostredníctvom poradenských služieb napĺňať potreby klientov aj v mediálnej oblasti, pri porušení práva na ochranu osobnosti a regulácii predpisov o reklame.

Viac o službe

08

OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Absolvovali množstvo interných auditov, školení a aktívne riešili množstvo situácií, pri na ktorých odpovede nemožno nájsť v odbornej literatúre, ale je potrebné myslieť za pochodu.

Viac o službe

09

OBČIANSKE
PRÁVO

V našej spoločnosti poskytujeme komplexné právne služby pri vymáhaní a postupovaní pohľadávok, uplatňovania náhrady škody a tvorby zmluvnej dokumentácie podľa konkrétnych požiadaviek klienta.

Viac o službe

10

PRACOVNÉ
PRÁVO

Najčastejšími otázkami vyskytujúcimi sa v oblasti pracovného práva sú neplatné skončenia pracovného pomeru, zodpovednosť v pracovnoprávnych vzťahoch a s tým súvisiace spory.

Viac o službe

11

SPRÁVNE
PRÁVO

Poradenstvo v územnom a stavebnom konaní, fungovaní miestnej samosprávy a súdnych konaniach, ktorých predmetom sú správne žaloby proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov.

Viac o službe

12

TRESTNÉ
PRÁVO

Právne služby v oblasti trestného práva najčastejšie zahŕňajú právnu pomoc svedkom, podozrivým a iným subjektom v trestnom konaní.

Viac o službe

Nový prístup k právnym riešeniam


Náš tím kladie maximálny dôraz na precíznosť a profesionálny prístup pri riešení všetkých prípadov bez ohľadu na závažnosť situácie.
KONTAKTUJTE NÁS OBLASTI SLUŽIEB