NAPÍŠTE NÁM


V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti právnej pomoci alebo zastupovania nás prosím neváhajte kontaktovať.

Napíšte nám

V prípade rýchlej otázky nám neváhajte poslať e-mail priamo na info@lexante.sk, kontaktovať nás prostredníctvom formulára nižšie alebo aplikácie Whatsapp.

Napíšte nám
Telefonický kontakt

Ak máte otázku, ktorú neviete vyriešiť prostredníctvom email-u, kedykoľvek nás kontaktujte na telefónnom čísle
+421 909 123 300. Alebo nám pošlite SMS a my sa Vám ozveme späť.

Zavolajte nám

V prípade akýchkoľvek otázok, prosíme o prioritné využitie emailovej komunikácie alebo priamo kontaktného formulára nižšie.

Fakturačné údaje

LEXANTE s.r.o.,
Slávičie údolie 106,
811 02 Bratislava
IČO: 53 362 624
DIČ: 2121363849
IČ DPH: SK2121363849

Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 147916/B

Bankové spojenie

IBAN: SK21 1100 0000 0029 4109 2700
SWIFT: TATRSKBX
BANKA: Tatra banka, a. s.

Kontaktujte nás

Bratislava (HQ)
Slávičie údolie 106,
811 02 Bratislava,
Slovensko

+421 909 123 300
info@lexante.sk

Banská Bystrica
Horná 65/A,
974 01 , Banská Bystrica,
Slovensko
4. poschodie

+421 909 123 300
info@lexante.sk

Spoločnosť LEXANTE s.r.o. so sídlom: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 53 362 624, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd: Sro, vložka č.: 147916/B je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb.

LEXANTE s.r.o. je ako advokátska kancelária zapísaná v zozname spoločností s ručením obmedzeným vedenom Slovenskou advokátskou komorou (SAK). Oprávnenie advokátskej kancelárie poskytovať právne služby vzniklo zápisom do zoznamu spoločností s ručením obmedzeným poskytujúcich právne služby vedeného SAK, a to v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

LEXANTE s.r.o. na základe zmlúv uzatvorených s klientmi v súlade s príslušnými predpismi, najmä ustanoveniami zákona o advokácii a stavovskými predpismi SAK (prístupnými na stránke www.sak.sk) poskytuje právne služby.

Zmluvy o poskytovaní právnych služieb sa uzatvárajú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a v prípade sporu je na rozhodovanie príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky. Odmena za právne služby si LEXANTE s.r.o. a klient dohodnú zmluvne pred začatím poskytovania služieb, a to v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.“