PRÁVNE SLUŽBY

BANKOVÉ A FINANČNÉ PRÁVO


V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti právnej pomoci alebo zastupovania nás prosím neváhajte kontaktovať.

05

BANKOVÉ A FINANČNÉ PRÁVO

Všetky právne služby

V našom tíme máme odborníkov, ktorí sa aktívne venovali oblasti kapitálových trhov, regulácii obchodovania s cennými papiermi, a to pre slovenské aj zahraničné subjekty.

Naši odborníci sú podrobne znalí najmä regulácie obchodníkov s cennými papiermi, obchodovania na regulovaných trhoch a bankovníctva.

Nový prístup k právnym riešeniam


Náš tím kladie maximálny dôraz na precíznosť a profesionálny prístup pri riešení všetkých prípadov bez ohľadu na závažnosť situácie.
KONTAKTUJTE NÁS OSTATNÉ SLUŽBY