PRÁVNE SLUŽBY

SPRÁVNE PRÁVO


V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti právnej pomoci alebo zastupovania nás prosím neváhajte kontaktovať.

11

SPRÁVNE PRÁVO

Všetky právne služby

LEXANTE s.r.o. si uvedomuje, že správne právo reguluje prakticky všetky oblasti života. Najčastejšie je poradenstvo potrebné v územnom a stavebnom konaní, fungovaní miestnej samosprávy a súdnych konaniach, ktorých predmetom sú správne žaloby proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov.

Nový prístup k právnym riešeniam


Náš tím kladie maximálny dôraz na precíznosť a profesionálny prístup pri riešení všetkých prípadov bez ohľadu na závažnosť situácie.
KONTAKTUJTE NÁS OSTATNÉ SLUŽBY