PRÁVNE SLUŽBY

OBČIANSKE PRÁVO


V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti právnej pomoci alebo zastupovania nás prosím neváhajte kontaktovať.

09

OBČIANSKE PRÁVO

Všetky právne služby

Advokátska kancelária LEXANTE vám poskytuje odborné právne služby v oblasti občianskeho práva. Naši skúsení právnici sú pripravení pomôcť vám s riešením rôznych otázok a záležitostí týkajúcich sa občianskeho práva.

Naša Špecializácia

Naši právnici majú rozsiahle znalosti v oblasti občianskeho práva a sledujú jeho rôzne aspekty. Odborne sa venujeme záležitostiam týkajúcim sa zmluvného práva, dedičského práva, rodinného práva a ďalších oblastí, ktoré ovplyvňujú váš osobný a občiansky život.

Naše Služby

1. Zmluvné Právo:
Poskytujeme právne rady a zastupovanie pri uzatváraní, vykonávaní a rušení zmlúv rôznych druhov.

2. Dedičské Právo:
Pomáhame pri riešení otázok týkajúcich sa dedičstva, vrátane vyhotovenia závetu a postupov pri dedení.

3. Rodinné Právo:
Poskytujeme právne poradenstvo pre manželstvá, rozvody, uznanie otcovstva a starostlivosť o deti.

4. Spotrebiteľské právo, Reklamácie a Náhrada škody:
Zabezpečujeme právnu pomoc pri reklamáciách alebo náhrade škody a to pre spotrebiteľov aj podnikateľov.

Naša Špecializácia

Odbornosť v
Občianskom Práv

Naši právnici majú rozsiahle skúsenosti v oblasti občianskeho práva a jeho rôznych odvetví.

Individuálny
Prístup

Pristupujeme ku každému klientovi individuálne a s ohľadom na jeho konkrétne potreby.

Komplexné
Riešenia

Poskytujeme komplexné právne riešenia pre rôzne záležitosti týkajúce sa občianskeho práva.

KONTAKTUJTE NÁS


Ak máte otázky týkajúce sa občianskeho práva alebo potrebujete právnu podporu v tejto oblasti, neváhajte nás kontaktovať. Naši právnici vám poskytnú kvalitné právne riešenia a ochranu vašich práv.

Bratislava (HQ)
Slávičie údolie 106,
811 02 Bratislava,
Slovensko

+421 909 123 300
info@lexante.sk

Napíšte nám

Banská Bystrica
Horná 65/A,
974 01 , Banská Bystrica,
Slovensko
4. poschodie

+421 909 123 300
info@lexante.sk

Napíšte nám