ČLÁNKY & NOVINKY [#21]

INŠTITÚT TRESTNÉHO ROZKAZU V TRESTNOM KONANÍ

#
#21Inštitút trestného rozkazu v trestnom konaní

Trestný rozkaz je inštitút zrýchleného rozhodnutia v trestnom konaní, ktoré má účinky a povahu odsudzujúceho rozsudku. Trestný rozkaz sa spravuje ustanoveniami zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku

Je to zjednodušená forma odsudzujúceho rozhodnutia v trestnom konaní. Možno ho uložiť páchateľovi trestného činu vo veciach, ktoré nie sú dôkazovo a skutkovo náročnými prípadmi – teda v prípade, že skutkový stav je dôkazmi dostatočne preukázaný (keď nie je pochybné, či sa skutok stal, či je skutok trestným činom podľa osobitnej časti zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona a je tento skutok spáchal obvinený).

Možno ním rozhodnúť o vine, o treste, o náhrade škody a o ochrannom opatrení, súd ním môže uložiť trest odňatia slobody maximálne do výšky 3 rokov, trest zákazu činnosti napríklad viesť motorové vozidlo, peňažný trest, trest prepadnutia veci, ako aj trest domáceho väzenia. Rovnako trestným rozkazom možno uložiť aj trest vyhostenia, zákazu pobytu a zákazu účastí na verejných podujatiach.

Trestný rozkaz vydáva samosudca „ex cathedra“  teda „od stola“, čo znamená, že vo veci sa nenariaďuje hlavné pojednávanie.

Trestný rozkaz obsahuje tak, ako aj odsudzujúci rozsudok, náležitosti rozhodnutia v trestnom konaní – to je dátumu a označenia sudcu a súdu, ktorý trestný rozkaz vydal, musí v ňom byť riadne označený obvinený, ktorému sa trestným rozkazom uznáva vina a ukladá trest, ak bolo vydané ochranné opatrenie aj výrok o tomto ochrannom opatrení, prípadne výrok o náhrade škody. Trestný rozkaz musí obsahovať taktiež poučenie o opravnom prostriedku (odpore).

Ako príklad uplatnenia inštitútu trestného rozkazu môžeme uviesť to, keď 20. decembra 2017 dostal na základe trestného rozkazu sudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica vtedajší poslanec Národnej rady (NR) SR za Kotlebovu ĽSNS Milan Mazurek finančný trest 5000 eur.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum31.05.2021
  • Webwww.lexante.sk