ČLÁNKY & NOVINKY [#17]

MIERNEJŠIE POSUDZOVANIE VECNÉHO ODÔVODNENIA ODPORU PODANÉHO FYZICKOU OSOBOU

#
#17Miernejšie posudzovanie vecného odôvodnenia odporu podaného fyzickou osobou

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo novelu zákona o upomínacom konaní. Cieľom novely bolo prehodnotenie právnej úpravy upomínacieho konania a konania o platobnom rozkaze v Civilnom sporovom poriadku.

Ak spotrebiteľ podáva odpor proti platobnému rozkazu, môže nastať situácia, keď si sám na základe svojich znalostí práva vyhotoví taký odpor, ktorý bude nedostatočne odôvodnený. Podľa procesných predpisov to môže znamenať rozhodnutie súdu o odmietnutí odporu.

Ministerstvo preto pripravilo zmenu právnej úpravy upomínacieho konania podľa zákona o upomínacom konaní a konania o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku. Súd bude mať povinnosť prihliadať na postavenie žalovaného ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu a v dôsledku uvedeného posudzovať vecné odôvodnenie odporu miernejšie.

Znenie novely už schválila vláda, a zákon čaká na schvaľovanie v Národnej rade SR.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum02.05.2021
  • Webwww.lexante.sk