ČLÁNKY & NOVINKY [#82]

NAJVÄČŠIA REFORMA SÚDNICTVA ÚČINNÁ OD 01.06.2023 TZV. SÚDNA MAPA

#
#82Najväčšia reforma súdnictva účinná od 01.06.2023 tzv. súdna mapa

Od 01.06.2023 nadobudla účinnosť tzv. nová súdna mapa Slovenskej republiky. Základnou a najvýznamnejšou zmenou, je zväčšenie súdnych obvodov. V obvode bude pracovať viac sudcov, ktorí sa budú špecializovať na jednotlivé civilné, trestné, obchodné, a rodinné agendy. Sudcovia sa tak môžu špecializovať na určité oblasti, čo predpokladá rýchlejšie a kvalitnejšie rozhodnutia. Zmenil sa aj počet Okresných súdov z 36 na 33.

Spory medzi občanmi a štátom budú riešiť nové tri správne súdy – v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave.

Pojednávania budú možné aj na iných orgánoch verejnej moci, nie len súdoch. Napríklad na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. V civilnej agende bude môcť pojednávanie prebiehať aj online. Účastník konania sa na ňom bude môcť zúčastniť z ktoréhokoľvek miesta umožňujúceho online pripojenie.

Ďalšou zmenou, je zmena špecializácií krajských súdov. Počet Krajských súdov zostáva rovnaký ale mení sa ich špecializácia:

Odvolaciu obchodnú agendu budú riešiť tri krajské súdy:

  • - Bratislava (pre obvod Bratislava, Trnava a Nitra),
  • - Banská Bystrica (pre obvod Banská Bystrica, Trenčín a Žilina)
  • - Košice (pre obvod Košice a Prešov).

Odvolaciu rodinnoprávnu agendu budú zasa riešiť krajské súdy:

  • - Trnava (pre obvody Trnava, Bratislava a Nitra),
  • - Žilina (pre obvody Žilina, Banská Bystrica a Nitra) a
  • - Prešov (pre obvod Prešov a Košice).

Osobitne v odvolacej rodinnoprávnej agende sa zaviedlo pravidlo, že sudcovia vycestujú za účastníkom konania na krajský súd, ktorý je pre neho v obvode bližšie. Veci týkajúce sa občianskeho a trestného práva budú naďalej riešiť všetky krajské súdy, keďže je na nich dostatok sudcov, aby sa mohli špecializovať len na túto agendu.

Ďalšou zmenou, je zmena z Okresných súdov na Mestské súdy. Bratislava má štyri mestské súdy. Mestský súd Bratislava I špecializovaný pre trestnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava II pre rodinnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava III pre obchodnoprávnu agendu a vedie Obchodný register, Mestský súd Bratislava IV pre občianskoprávnu agendu. Košice budú majú Mestský súd Košice, ktorý vedie aj Obchodný register.

Ďalej upozorňujeme na zmenu, ktorá sa dotýka najmä podnikateľov. Dochádza k premenovaniu Okresných údov Bratislava I-IV na Mestské súdy, obchodnoprávna agenda, pripadla na Mestský súd Bratislava III, ktorého povinnosťou je viesť obchodný register pre obvod Krajského súdu v Bratislave a Mestský súd Košice, ktorého povinnosťou je viesť obchodný register pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Táto zmena sa dotýka len registrových súdov v Bratislave a v Košiciach. Registrové súdy v Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline a Prešove zostávajú bezo zmeny.

Napríklad „Spoločnosť ABC s.r.o. je zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4565/B“ sa zmenila na „Spoločnosť ABC s.r.o. je zapísaná v registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 4565/B“.

V zmysle uvedeného, Vás upozorňujeme, že je potrebné zmeniť súd, ktorý vedie obchodný register na faktúrach, hlavičkových papieroch, pečiatkach, webových stránkach,.....

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum6.6.2023
  • Webwww.lexante.sk