ČLÁNKY & NOVINKY [#22]

NÁVRH NARIADENIA, KTORÝM SA USTANOVUJÚ HARMONIZOVANÉ PRAVIDLÁ UMELEJ INTELIGENCIE

#
#22Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovujú harmonizované pravidlá umelej inteligencie

Tvárou v tvár rýchlemu technologickému rozvoju umelej inteligencie a kontextu globálnej politiky, kde čoraz viac krajín investuje veľké množstvo prostriedkov do umelej inteligencie, Európska komisia navrhuje vôbec prvý právny rámec pre umelú inteligenciu, ktorý sa zameriava na jej riziká a stavia Európu do poprednej globálnej úlohy.

Európska komisia 21. apríla predložila dlho očakávaný návrh nariadenia o európskom prístupe k umelej inteligencii (Proposal for a Regulation on a European approach for Artificial Intelligence) v ktorom sa navrhuje jednotný súbor pravidiel na reguláciu umelej inteligencie v Európskej únii. Aj keď ide zatiaľ iba o návrh, jedná sa o prvý pokus o vymedzenie komplexného regulačného rámca pre umelú inteligenciu, ktorý sa bude zaoberať základnými aspektmi ako: definícia vysoko rizikových aplikácií, regulačné povinnosti pre poskytovateľov systémov umelej inteligencie, dohľad po uvedení na trh, posudzovanie vysoko rizikových aplikácií a ešte viac.

Prostredníctvom nových pravidiel si Európska komisia kladie za cieľ dosiahnuť vysokú úroveň ochrany základných práv občanov Európskej únie pri používaní umelej inteligencie a súčasne podporovať rozvoj technológie. Ak bude schválený návrh nariadenia o umelej inteligencii vytvorí sa jednotný právny rámec, ktorý na jednej strane obsahuje prísne pravidlá pre vysokorizikovú umelú inteligenciu a vysoké pokuty za ich nedodržiavanie, ale na druhej strane ponúka príležitosti na ľahší rozvoj umelej inteligencie.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum07.06.2021
  • Webwww.lexante.sk