ČLÁNKY & NOVINKY [#24]

NOVÁ MINIMÁLNA DAŇ ZO ZISKU V G7

#
#24Nová minimálna daň zo zisku v G7

Krajiny skupiny G7 (USA, Kanada, Japonsko, Veľká Británia, Nemecko, Taliansko a Francúzsko) uzavreli dohodu o minimálnej sadzbe dane z príjmov platnej pre zdaňovanie globálnych spoločností. Počas letných mesiacov bude z G7 táto dohoda odovzdaná na G20 a OECD, kde bude následne s vysokou pravdepodobnosťou schválená.

Krajiny G7 sa v sobotu dohodli na podpore 15% minimálnej globálnej dane zo zisku pre veľké nadnárodné spoločnosti, ako nástroj pre obmedzenie daňovej optimalizácie skrz daňové raje. Daň by sa mala týkať najmä firiem ako napríklad je Google , Facebook či Amazon.

Je to vnímané ako prvý krok, ktorý bude nasledovať celá rada ďalších. Dôvodom je dlhodobý pokles priemernej celosvetovej sadzby dane trvajúce už viac ako 40 rokov, s cieľom nastaviť jej pevné dno.

Spoločnosti budú povinné zdaňovať v krajinách, kde svoje zisky skutočne generujú. Nebude teda možné služby poskytované celej Európe fakturovať prostredníctvom jednej spoločnosti so sídlom napríklad v Írsku. Rad spoločností (vrátane vyššie uvedených) teda bude musieť odvádzať dane v štátoch, kde skutočné pôsobí, aj keď tam nemajú dcérsku spoločnosť.

V týždni sa objavili správy, že by prezident Biden mohol ustúpiť (ako  ústupok republikánom pre podporu jeho infraštruktúrneho stimulu)  od plánovaného zvýšenia sadzby korporačnej dane v USA z 21% na  28%, ak by prešla 15% minimálnu daň. Ak bude nová minimálna daň zavedená, najväčší prospech by z nej mali mať práve USA.

Takýto proces víta väčšina európskych krajín.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum21.06.2021
  • Webwww.lexante.sk