ČLÁNKY & NOVINKY [#31]

NOVÉ USMERNENIA K VIRTUÁLNYM HLASOVÝM ASISTENTOM A SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV

#
#31Nové usmernenia k virtuálnym hlasovým asistentom a spracúvaniu osobných údajov

Európsky výbor pre ochranu údajov (ďalej len „EDPB“) prijal nové Usmernenia k virtuálnym hlasovým asistentom (Guidelines 02/2021 on virtual voice assistants).

Virtuálny hlasový asistent je služba, ktorá s porozumením vníma a vyhodnocuje hlasové príkaz a v prípade potreby ich vykonáva alebo sprostredkuje iným informačným systémom. Najznemenejšími sú napríklad Siri na zariadeniach iOS a MacOS alebo Alexa od Amazonu.

Títo asistenti môžu slúžiť ako medzičlánok medzi užívateľom, jeho zariadením a službou, ktorá sa mu poskytuje, napr. hlasové vyhľadávanie. Vzhľadom na rôznorodosť ich využitia majú prístup k rozsiahlej knižnici údajov, a to či už na vstupe (napríklad hľadaný výraz alebo adresa), tak aj aj výstupe (napríklad história výsledkov vyhľadávania).

Usmernenie pripomínajú najmä tieto povinnosti prevádzkovateľov informačných systémov osobných údajov:

  1. poskytovatelia alebo dizajnéri hlasových asistentov by mali vziať do úvahy, že pri zhromažďovaní hlasu používateľa môže záznam obsahovať hlas alebo údaje iných osôb, ako napríklad hluk pozadia, ktorý nie je pre službu potrebný. Vždy, keď je to možné, by dizajnéri hlasových asistentov zvážiť použitie technológie filtrujúce nepotrebné údaje a zabezpečujúce, aby bol zaznamenávaný iba hlas používateľa.
  2. prevádzkovatelia informačných systémov osobných údajov poskytujúcich služby hlasových asistentov by mali zaistiť, aby užívatelia mohli vykonávať svoje práva dotknutej osoby pomocou ľahko zrozumiteľných hlasových príkazov.
  3. prevádzkovatelia informačných systémov osobných údajov poskytujúci služby hlasových asistentov prostredníctvom koncových zariadení bez obrazovky musia aj naďalej informovať užívateľov v súlade s GDPR, a to už pri nastavovaní alebo inštalácii alebo prvom použití aplikácie hlasového asistenta.
Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum10.08.2021
  • Webwww.lexante.sk