ČLÁNKY & NOVINKY [#60]

NOVELA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA PRINESIE JEDNODUCHŠIE ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM

#
#60Novela Obchodného zákonníka prinesie jednoduchšie založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (Obchodný zákonník).

Ministerstvo spravodlivosti sa otvorene hlási k záväzku zlepšovania podnikateľského prostredia. Toto chce naplniť aj prostredníctvom pripravovanej novely Obchodného zákonníka, ktorú predkladá do medzirezortného pripomienkovania. 

Cieľom pripravovanej novely zákona, je umožniť zakladateľom jednoduché založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, a to prostredníctvom štandardizovaného formulára. Podstata spočíva vo vytvorení štandardizovaných online formulárov a taktiež zavedení interaktívneho sprievodcu pre potencionálneho zakladateľa, ktorý ho bude sprevádzať krokmi  pri vytváraní obsahu formulárov a iných príloh, ktoré sú potrebné pre zaregistrovanie novej spoločnosti s ručením obmedzeným v Slovenskej republike.

Menej príjemnou správou je, že novela sa nebude týkať akejkoľvek spoločnosti s ručením obmedzeným. Navrhovaná úprava bude v tomto ohľade definovať obsah a počet predmetov podnikania, pri ktorých možno založiť spoločnosť takýmto zjednodušeným spôsobom.

Ako výhodu tu však možno uviesť, že v prípade zvoleného predmetu činnosti z takéhoto špeciálneho zoznamu, zápisom spoločnosti do obchodného registra tá automaticky nadobúda živnostenské oprávnenie a bude automaticky zaregistrovaná ako daňový subjekt. 

Zaujímavosťou v tomto prípade je, že všetky návrhy na zápis spoločností zakladaných zjednodušeným spôsobom bude vykonávať len jeden registrový súd bez ohľadu na sídlo spoločnosti a tým súdom bude Okresný súd v Žiline. Dátum účinnosti tejto novely sa navrhuje k 01.01.2023.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum8.8.2022
  • Webwww.lexante.sk