ČLÁNKY & NOVINKY [#77]

NOVELA ZÁKONA Č. 264/2022 Z. Z. – ZÁKON O MEDIÁLNYCH SLUŽBÁCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

#
#77Novela zákona č. 264/2022 Z. z. – Zákon o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V intenciách Slovenskej republiky môžeme hovoriť o vzniku nového orgánu, konkrétne Rady pre mediálne služby, ktorá vznikla 01.08.2022. Na oficiálnej stránke tejto Rady pre mediálne služby sa občania môžu obrátiť s podnetmi v prípadoch, kedy na platformách ako Facebook, YouTube, atď. nahlásili tzv. “hate speech“ a predmetná platforma obsah nestiahla z online priestoru.

Podnet týkajúci sa nelegálneho obsahu sa podáva regulátorovi písomne alebo elektronickou firmou, a to na základe § 151 zákona č. 264/2022 . Takýto podnet musí obsahovať odôvodnenie, prečo môže predmetný obsah predstavovať nelegálny obsah, a musí byť z neho zrejmé, o aký konkrétny obsah ide. Podnet týkajúci sa nelegálneho obsahu musí obsahovať aj dátum poskytnutia obsahu a názov platformy na zdieľanie obsahu alebo obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa zákona o mediálnych službách, najmä elektronickej periodickej publikácie, spravodajského webového portálu alebo agentúrneho servisu, v rámci ktorých bol nelegálny obsah poskytnutý.

Monitorovanie online hate komentárov, postov, kontentu, a následná snaha o ich odstránenie na rôznych platformách by sa mala viac dostať do povedomia obyvateľstva. O závažnosti jednotlivého materiálu nie je ľahké rozhodnúť. Môžeme si všimnúť nenápadné komentáre, ktoré priamo neobsahujú urážky, ale nepriamo útočia a označujú určitú skupinu ľudí, pričom takéto komentáre alebo obsah, po nahlásení nie sú väčšinou zmazané. Na druhej strane je tu obsah, ktorý priamo útočí na jednotlivcov alebo skupinu a častokrát podnecuje a vyzýva k násiliu. Niet pochýb o tom, že pri tejto druhej skupine by mala platforma reagovať vždy tak, že predmetný obsah zmaže po nahlásení používateľmi. Ak je reč o veľkých platformách, ako napríklad Instagrame, neraz sa pri nahlasovaní stalo, že ľuďom príde odozva od platformy, že nemajú kapacitu jednotlivý komentár skontrolovať, a tak ani nie je zmazaný. Môžeme spomenúť aj prípady, kedy je jeden komentár nahlásený opakovane, a vždy nahlasovateľovi príde odozva, že komentár neporušuje pravidlá komunity, a preto zmazaný nebude.

Od pôsobnosti Rady pre mediálne služby, na ktorú prešli všetky kompetencie, ktorými kedysi disponovala Rada pre vysielanie a retransmisiu, to znamená viacero praktických možností. Konkrétnejšie, aby sme poukázali na problematiku- komentáre, ktoré používateľ nahlási, avšak platforma ich nezmaže, môžu byť návrhom na podanie podnetu tejto Rade, ako sme už uviedli vyššie. Skupina dobrovoľníkov, ktorí sa venujú problematike hate speech a rasovej znášanlivosti na internete, ROMAntici, si vybrali závažné komentáre, ktoré sa týkali nenávistných prejavov smerovaných proti Rómskej komunite a obsahovali násilie, či výzvu k násiliu. Od začiatku pôsobenia Rady pre mediálne služby sa stala po prvýkrát situácia, kedy sa začalo správne konanie voči Google dňa 25.01.2023. Jednalo sa o komentár, ktorý bol nahlásený na platforme YouTube, jeho doslovné znenie bolo nasledovné: "postrieľať to všetko". Tento komentár smeroval na Rómsku menšinu a obsahoval tzv. anti-rómsky rasizmus. Ako ďalší príklad môžeme spomenúť komentár, ktorý bol nahlásený na platforme Facebook, znenie bolo nasledovné: "Celu osadu vypáliť a bude pokoj od nich". Po tom, čo tieto komentáre boli podané ako podnety pre Radu pre mediálne služby a tá začala konať, Google dňa 31.01.2023 informoval predmetnú Radu, že komentár obsahujúci rasizmus na YouTube zmazal. Po našich mnohých neúspešných nahlasovaniach jednotlivých komentárov, ktoré neboli zmazané, sme sa konečne dočkali vytúženého čiastočného konca aspoň v týchto dvoch prípadoch. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že na podanie podnetu by ste mali mať k dispozícii screenshot originálneho nelegálneho obsahu, ktorý bol uverejnený a mali by ste si uchovať aj to, ako reagovala platforma na vaše nahlásenie a prečo odmietla jeho vymazanie.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum27.3.2023
  • Webwww.lexante.sk