ČLÁNKY & NOVINKY [#85]

NOVELA ZÁKONA O DANIACH PRINÁŠA NIŽŠIE DAŇOVÉ ZAŤAŽENIE KRYPTOMIEN

#
#85Novela zákona o daniach prináša nižšie daňové zaťaženie kryptomien

Národnou radou Slovenskej republiky bol schválený návrh skupiny poslancov novelizujúci zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cieľom návrhu bolo znížiť daňovo-odvodové zaťaženie v súvislosti s predajom virtuálnych mien.

Tento návrh má v praxi významným spôsobom uľahčiť investovanie a sporenie bežným občanom, a to aj v rámci dlhodobého investičného sporenia či vznikajúceho celoeurópskeho dôchodkového sporenia, súčasné zdaňovanie príjmov z cenných papierov je v značnom rozpore, s cieľom podporovať formy dobrovoľného sporenia na dôchodok.

Návrh zákona počítal so sadzbou dane vo výške 7 % pokiaľ sa jedná o prostriedky získané predajom virtuálnej meny po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia, zároveň by sa mali príjmy z predaja virtuálnej meny do jedného roka zahrnúť do základu dane (čiastkový základ dane) spolu s ostatnými príjmami. Do zákona o cenných papieroch sa zavádza dvojnásobok maximálnej výšky prostriedkov, ktorú je možné v rámci dlhodobého investičného sporenia investovať počas jedného kalendárneho roka. Cieľom zmeny zákona o kolektívnom investovaní je rozšírenie okruhu investorov, ktorí budú môcť investovať do alternatívnych investičných fondov a zvyšuje sa podiel majetku, ktorý môžu mať takéto fondy od kvalifikovaných investorov.

Návrh skupiny poslancov takisto prináša zmenu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, pričom cieľom je oslobodiť fyzické osoby od povinnosti platenia odvodov na zdravotné poistenie z príjmov z predaja virtuálnej meny, ak virtuálna mena nebola súčasťou ich obchodného majetku, a to bez ohľadu na tzv. časový test. Takzvaný časový test doteraz uplatňovaný len na cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze oslobodzoval pri predaji po viac ako roku od kúpy od dane z príjmu. Ostatné finančné inštrumenty, ako napríklad kryptomeny však túto výhodu nemali. Odborníci preto dlho volali po zmene a upozorňovali na diskrimináciu.

Navrhovaným ustanovením sa takisto zvyšuje maximálna výška finančných prostriedkov, ktorú možno v rámci dlhodobého investičného sporenia investovať počas jedného kalendárneho roka z doterajších 3.000 eur na 6.000 eur. Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívne sociálne vplyvy; súčasne nepredpokladá žiaden vplyv na podnikateľské prostredie. Tento návrh prináša veľmi pozitívne zmeny, ktoré obchodníci s kryptomenami určite ocenia.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum14.7.2023
  • Webwww.lexante.sk