ČLÁNKY & NOVINKY [#44]

NOVELA ZÁKONA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

#
#44Novela zákona o elektronických komunikáciách

Nový zákon o elektronických komunikáciách nadobúda účinnosť 01.02.2022. Skrz túto normu bude do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11.12.2018, ktorou sa ustanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií (ďalej len „Smernica“). Podľa priloženej dôvodovej správy je cieľom Smernice predovšetkým podpora hospodárskej súťaže, rozvoj vnútorného trhu a ochrana záujmov koncových užívateľov.

Smernica sa pokúša postupne odstrániť špecifickú sektorovú reguláciu a dosiahnuť stav, kedy elektronické komunikácie budú regulované len na základe práva hospodárskej súťaže. Nová legislatíva upravuje pôsobnosť, kompetencie a vzájomné vzťahy orgánov štátnej správy v tejto oblasti, práva a povinnosti spotrebiteľov, ako aj práva a povinnosti podnikateľských subjektov pôsobiacich v sektore elektronických komunikácií. Ďalej Smernica definuje základné princípy, ktorými sa má regulačný úrad riadiť pri svojej činnosti.

Nová právna úprava poskytuje ochranu každému proti narušeniu jeho súkromia pred nevyžiadanými správami priamej reklamy, najmä vo forme e-mailov, SMS a tak ďalej. V tejto súvislosti musí po novom príjemca mať možnosť jednoducho, bezplatne a kedykoľvek odmietnuť takéto používanie jeho kontaktných údajov v čase ich získavania a pri každej doručenej správe.

V zmysle posilnenia ochrany spotrebiteľov v súvislosti s využívaním elektronických komunikačných služieb došlo aj k zmene pravidiel pre ochranu osobných údajov pri cookies. Podľa novej právnej úpravy budú webstránky povinné musieť pýtať na spracovanie určitých osobných údajov návštevníka webovej stránky súhlas. Za súhlas so spracovaním osobných údajov sa podľa predchádzajúcej právnej úpravy (no v rozpore s rozhodnutiami niektorých orgánov) považovalo aj nastavenie webového prehliadača a webové stránky si tak nemuseli pýtať súhlas na spracovanie cookies (postačil splnenie informačnej povinnosti podľa GDPR). Od februára bude možné bez vyjadrenia súhlasu návštevníka webovej stránky spracúvať len nevyhnutné cookies a na ostatné cookies bude potrebné získať súhlas užívateľa. Nevyhnutné cookies – ukladajú sa za účelom funkcionality na webstránke, teda sú nevyhnutné na správne fungovanie webstránky. Tieto súbory napríklad zaisťujú uloženie obsahu nákupného košíka pri všetkých krokoch procesu uzatvárania objednávky.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum24.1.2022
  • Webwww.lexante.sk