ČLÁNKY & NOVINKY [#03]

OBMEDZENIE VSTUPU OSÔB DO PRIESTOROV PREVÁDZOK A PRIESTOROV ZAMESTNÁVATEĽA

#
#03Obmedzenie vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Dňa 30.10.2020 bola v čiastke 12 Vestníka vlády Slovenskej republiky vydaná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Podľa znenia vyhlášky prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú oprávnení požadovať od osoby vstupujúcej:

  1. do priestorov prevádzky (prevádzkami sa rozumejú verejné aj súkromné budovy a objekty vrátane budov orgánov verejnej moci, prevádzkované za komerčným aj nekomerčným účelom, okrem domov, bytov a iných priestorov slúžiacich na bývanie), a
  2. na pracovisko
predloženie dokladu o negatívnom výsledku testu na COVID-19.

Alternatívne sa návštevníci prevádzok môžu preukázať potvrdením o výnimke z disponovania takýmto testom, a to v prípadoch uvedených v ustanovení § 1 ods. 2 a zamestnanci v ustanovení § 2 ods. 2 predmetnej vyhlášky. Ak tieto osoby takýmito dokladmi nedisponujú, prevádzkovatelia i zamestnávatelia sú povinní im vstup do priestorov odoprieť.

Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú taktiež povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu bez negatívneho testu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa predmetnej vyhlášky.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum2.11.2020
  • Webwww.lexante.sk