ČLÁNKY & NOVINKY [#11]

POVINNOSŤ NOSIŤ RESPIRÁTOR

#
#11Povinnosť nosiť respirátor

Dňa 15.03.2021 nadobúda účinnosť vyhláška Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhláškou č. 111.

V zmysle tejto vyhlášky majú (okrem uvedených výnimiek) všetky osoby na verejnosti a v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy, povinnosť používať respirátor alebo obdobný prostriedok bez výdychového ventilu naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.

Spomínaná výnimka z povinnosti nosiť respirátor napríklad:

  1. deti do ukončenia prvého stupňa základnej školy,
  2. osoby pri výkone športu,
  3. výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
  4. tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
  5. zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Ďalej pripomíname, že naďalej platí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 47. V jej zmysle sú zamestnávatelia v období zákazu vychádzania povinní zakázať vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa, okrem zamestnancov spĺňajúcich niektorú z výnimiek príslušnú podľa zaradenia okresu podľa COVID AUTOMAT-u do príslušného stupňa varovania. Na overenie tejto skutočnosti, je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z výnimiek a nahliadnuť doňho.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum15.3.2021
  • Webwww.lexante.sk