ČLÁNKY & NOVINKY [#09]

Samostatnosť konaní pri rozhodovaní o porušení súťažného práva

#
#09Samostatnosť konaní pri rozhodovaní o porušení súťažného práva

Komisia uznala Spoločnosť Slovak Telekom zodpovednou za zneužitie dominantného postavenia na trhu s určitými telekomunikačnými službami. V rozsudku vo veci C-857/19, bolo konštatované, že danú spoločnosť mohli sankcionovať aj slovenské orgány v prípade zneužitia dominantného postavenia na trhu s inými telekomunikačnými službami.

V roku 2007 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky rozhodol že uvedená spoločnosť zneužila svoje dominantné postavenie na slovenskom telekomunikačnom trhu. V roku 2009 začalo aj konanie o porušení pravidiel hospodárskej súťaže vedené Komisiou. V nadväznosti na uvedené tak boli vedené dve konania, ktorých predmety tvorili tie isté porušenia.

V súvislosti s tvrdeným porušením zákazu dvojnásobného trestania za to isté konanie, sa Najvyšší súd Slovenskej republiky obrátil na Súdny dvor EÚ. Súdny dvor skonštatoval že sa javí, že v danom prípade nešlo o dva rovnaké skutky a preto sa Slovak Telekom sa nemohol vyhnúť sankciám Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, aj keď už bola sankcionovaná regulačnými úradmi EÚ a v danom prípade potvrdil možnosť dvoch samostatných konaní na lokálnej a úniovej úrovni.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum02.03.2021
  • Webwww.lexante.sk