ČLÁNKY & NOVINKY [#01]

SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE SA VYJADRIL K OTVORENOSTI INTERNETU

#
#01Súdny dvor európskej únie sa vyjadril k otvorenosti internetu

Súdny dvor vo svojom rozsudku z 15. septembra 2020 (Rozsudok v spojených veciach C-807/18 a C-39/19 Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke) po prvýkrát podal výklad nariadenia 2015/2120, ktoré́ zakotvuje základnú́ zásadu otvorenosti internetu (bežne označovaná ako „neutralita siete“).

Podľa Súdneho dvora nezapočítanie dát spotrebovaných jednotlivými aplikáciami do celkovej spotreby dát zákazníkov v rámci ponuky tzv. "Zero tariff" služieb zo strany poskytovateľov prístupu k internetu je v rozpore s požiadavkami na prístup k otvorenému internetu.

Táto spoločnosť ponúka svojim zákazníkom dva balíčky, ktoré fungujú na báze tzv. Zero tariff, kedy dátová prevádzka generovaný určitými aplikaciami a službami sa nezapočítaval do celkovej spotreby dát zákazníkov.

Súd uviedol, že využívanie "zero tariff" a ďalších opatrení blokujúcich alebo spomaľujúcich prevádzku na webových stránkach môže obmedzovať koncových užívateľov vo výkone ich práv na slobodný prístup k informáciám podľa vlastného výberu, pretože sťažuje, ak nie úplne vylučuje, prístup k niektorým aplikáciám a službám, na ktoré nie je uplatnený "zero tariff". Používatelia by sa mali rozhodovať len na základe kvality obsahu na jednotlivých webových stránkach a technologickej vyspelosti.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum15.09.2020
  • Webwww.lexante.sk