ČLÁNKY & NOVINKY [#10]

TRESTNÉ KONANIE A LIMITY POUŽITIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

#
#10Trestné konanie a limity použitia osobných údajov

Súdny dvor EÚ vo veci C-T46/18 (H. K. v Prokuratuur) konštatoval, že hoci v trestnom konaní možno žiť údaje o prenose dát a polohe, ktoré umožňujú vyvodiť presné závery o súkromnom živote, možno tak urobiť iba v boji proti závažnej trestnej činnosti alebo predchádzaní vážnym hrozbám pre verejnú bezpečnosť.

Celý proces začal krádežou, neoprávnené použitie cudzej bankomatovej karty a násilia v Estónsku. Odsúdenému bol za uvedené trestné činy uložený trest odňatia slobody na dva roky. Po potvrdení tohto rozsudku odvolacím súdom, Najvyšší súd v Estónsku položil otázku, či orgány činné v trestnom konaní a nižšie súdy mohli použiť informácie získané z osobných údajov získaných v rámci poskytovania elektronických komunikačných služieb od ich poskytovateľa.

K položenej otázke Súdny dvor pripomenul svoje staršie rozhodnutie a uviedol, že Smernica Európskeho parlamentu a Rady o súkromí a elektronických komunikáciách (2002/58/ES) bráni tomu, aby štáty prijímali také opatrenia, ktorými od poskytovateľov elektronických komunikačných služieb vyžadujú preventívne a všeobecné uchovávanie údajov o prenose dát a polohe bez rozdielu.

V zmysle uvedeného rozhodnutia tak iba ak ide o:

  1. boj proti závažnej trestnej činnosti alebo
  2. predchádzanie závažným hrozbám pre verejnú bezpečnosť,

majú byť orgány verejnej moci oprávnené získať a použiť prístup k údajom o súkromnom živote dotknutých osôb, a to bez ohľadu na iné dôvody a faktory, ako napríklad iba nevyhnutná dĺžka spracúvania týchto údajov.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum11.3.2021
  • Webwww.lexante.sk