ČLÁNKY & NOVINKY [#06]

COVID AUTOMAT A REŽIMY OBMEDZENÍ

#
#06COVID automat a režimy obmedzení

Dňa 5. februára 2021 bola v čiastke 19 Vestníka vlády Slovenskej republiky vydaná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, za účelom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19.

Vláda schválila obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od pondelka 8. februára 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho dňa, až do odvolania (najneskôr do 19.03.2021).

Vyhláška upravuje:

  1. zákaz vstupu zamestnancov na pracoviská zamestnávateľa a
  2. povinnosť prevádzkovateľov, vrátane škôl a školských zariadení, zamedziť vstupu osôb do priestorov ich prevádzok (pričom stanovuje výnimky z tejto povinnosti pre rôzne skupiny osôb. Základnou výnimkou vstupu do prevádzok je schopnosť preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID19 nie starším ako sedem dní.)

Pojem „prevádzka“ je potrebné vykladať široko, teda má ísť o všetky verejné aj súkromné budovy a objekty, vrátane budov orgánov verejnej moci, prevádzkované za komerčným a nekomerčným účelom, okrem domov, bytov a iných priestorov slúžiacich na bývanie.

Je potrebné zdôrazniť, že podľa vyhlášky:

  1. Prevádzkovateľ zariadenia a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky;
  2. Prevádzkovateľ zariadení je oprávnený požadovať predloženie dokladu o negatívnom teste, respektíve doklad o výnimke a je oprávnený do týchto dokladov nahliadnuť.

Rovnako platí, že vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov ich zamestnávateľa (okrem zamestnávateľa prevádzkujúceho školy a školské zariadenia) je zakázaný až na nasledovné výnimky:

  1. v období od 10. februára 2021 do 19. marca 2021 v rámci okresu zaradeného uznesením vlády Slovenskej republiky podľa COVID automatu do III. a IV. stupňa varovania, ak sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní;
  2. v období od 15. februára 2021 do 19. marca 2021 v rámci okresu zaradeného COVID automatom do II. stupňa varovania, ak sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní;
  3. v období od 15. februára 2021 do 19. marca 2021 v rámci okresu zaradeného COVID automatom do I. stupňa varovania, ak sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu nie starší ako 21 dní.

Plné znenie nových pravidiel je dostupné na nasledujúcom odkaze.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum9.2.2021
  • Webwww.lexante.sk