ČLÁNKY & NOVINKY [#23]

DOPLNENIE POVINNÝCH IDENTIFIKAČNÝCH ÚDAJOV DO OBCHODNÉHO REGISTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BUDE AUTOMATIZOVANÉ

#
#23Doplnenie povinných identifikačných údajov do obchodného registra Slovenskej republiky bude automatizované

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi odbremení podnikateľov a vykoná za nich automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra.

Podľa novely zákona o obchodnom registri  ešte z roku 2019 sú osoby zapísané v obchodnom registri povinné najneskôr do 30. septembra 2022 doplniť identifikačné údaje o všetkých osobách vystupujúcich v obchodnom registri v určitom právnom postavení, napr. ako spoločníci, či prokuristi

S využitím údajov, ktoré má štát už k dispozícii, Ministerstvo spravodlivosti SR vykoná automatizované doplnenie identifikačných údajov, a to najneskôr do 31. mája 2022. 

Pri niektorých zapísaných osobách to však zrejme nebude možné, keďže vedené údaje nemusia byť dostatočné na ich jednoznačnú identifikáciu. V prípade, ak nepríde k automatizovanému doplneniu identifikačných údajov, zapísané osoby požiadajú o doplnenie týchto údajov, a v prípade, ak sa návrh na zápis zmeny bude týkať len doplnenia týchto údajov, budú tieto osoby oslobodené od súvisiaceho poplatku.

Vďaka tomuto doplneniu bude možné automatizovane preberať údaje o osobách z iných informačných systémov verejnej správy. Ak sa teda napríklad spoločník presťahuje alebo zmení priezvisko, spoločnosť už nebude musieť podávať spoplatnený návrh na zmenu zapísaných údajov, ale pri zmene údajov evidovaných o nejakej osobe v registri fyzických osôb bude možné spracovať zmenu údajov o nej aj v obchodnom registri automatizovane.


Toto pravidlo by sa malo plne premietnuť v pripravovanom novom zákone o obchodnom registri, ktorý bude predstavený verejnosti čoskoro. Novela zákona o obchodnom registri a zákona o súdnych poplatkoch je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum14.06.2021
  • Webwww.lexante.sk