ČLÁNKY & NOVINKY [#12]

DOVOLENKA V ČASE PANDÉMIE

#
#12Dovolenka v čase pandémie

Dňa 20. marca 2021 nadobúda účinnosť uznesenie vlády Slovenskej republiky č.160, ktoré predlžuje čas trvania núdzového stavu, upravuje zákaz vychádzania a obmedzuje vycestovanie do zahraničia.

Novinka ktorú vláda zaviedla, je zákaz vycestovania do zahraničia za účelom rekreácie. Uznesenie ale priamo nedefinuje pojem, ktorý bol zavedený ako „rekreácia“.

Vo všeobecnosti je tento pojem však vnímaný ako vycestovanie na dovolenku, čo znamená, že občania Slovenskej republiky už nebudú môcť vycestovať do zahraničia napríklad kvôli relaxu na svojej chalupe v zahraničí. Na druhej strane ale oprava takejto chalupy nie je prekážkou vycestovania. Zostáva len počkať ako sa orgány verejnej moci vysporiadajú s takouto úpravou, ktorej celá myšlienka je z viacerých strán prijímaná kriticky.

Čo sa týka cestovania okrem dovoleniek, občania môžu neobmedzene vycestovať do zahraničia v rámci:

  1. neodkladnej zdravotnej starostlivosti;
  2. vycestovania z dôvodu pracovných povinností; a
  3. vycestovania na účel vzdelávania.

Okrem zákazu vycestovania je v súvislosti s návratom zo zahraničia v čase medzi 05:00 a 01:00, rovnako dôležité brať ohľad na zákaz vychádzania. Aj z dôvodu zákazu vychádzania potrebné aby sa daná osoba vedela preukázať negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu. Naďalej totiž platí zákaz vychádzania, za ktorého porušenie môže byť uložená pokuta až do výšky 1.000,- EUR. Rovnako je potrebné sa preukázať predložením hodnoverných dokladov ohľadom účelu cesty.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum19.3.2021
  • Webwww.lexante.sk