ČLÁNKY & NOVINKY [#120]

NOVÝ ZÁKON „LEX ATENTÁT”

#
#120 Nový zákon „Lex atentát”

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 12.06.2024 nový zákon pod názvom Lex atentát, ktorý je reakciou na atentát na premiéra Roberta Fica. Nový zákon prináša zmeny vo viacerých zákonoch a má zabezpečiť väčšiu bezpečnosť pre verejne exponované osoby.

Najvýraznejšími zmenami v novom zákone sú:

  1. Posilnenie ochrany politikov a verejných činiteľov a s tým spojená doživotná ochrana pre troch najvyšších ústavných činiteľov (prezident, predseda vlády, predseda parlamentu), táto ochrana zahŕňa aj ich deti a rodinných príslušníkov. Zaisťovanie ochrany sa rovnako vzťahuje aj na predsedov politických strán a hnutí, ktoré majú zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky.
  2. Úprava rozsahu a podmienok výkonu zhromaždovacieho práva, najmä v oblasti obmedzenia jeho výkonu. Zavádza sa zákaz zhromaždení pred domami politikov a miest, kde rokujú alebo sídlia vláda, prezident a ústavný súd. V prípade ústavného súdu platí zákaz zhromažďovania v okruhu 100 metrov, v ostatných prípadoch platí zákaz zhromažďovania v okruhu 50 metrov. Miesta zhromaždení budú po novom určené prednostne do miest so všeobecným predpokladom sústreďovania väčšieho počtu osôb.
  3. Úprava platových pomerov ústavných činiteľov, kde sa zaviedol doživotný plat vo výške platu poslanca pre premiéra a predsedu parlamentu, pri splnení podmienky výkonu svojej funkcie aspoň dve úplné, neskrátené volebné obdobia. Výnimku z doživotného práva na plat predstavuje výkon inej ústavnej funkcie, kedy právo na doživotný plat je z dôvodu plynutia inej ústavnej funkcie pozastavené. Právo na doživotný plat môže aj zaniknúť, a to v prípade, ak je ústavný činiteľ odsúdený za úmyselný trestný čin.
  4. Zmeny v zákone o priestupkoch v oblasti posilnenia oprávnení príslušníkov Policajného zboru za priestupky spáchané prostredníctvom elektronickej komunikácie. Zavádza sa aj zvýšenie hornej hranice pokút za priestupky v online priestore z pôvodných 99 Eur na 1000 Eur.
Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum20.6.2024
  • Webwww.lexante.sk