ČLÁNKY & NOVINKY [#99]

PREDLŽUJE SA VYDÁVANIE A PLATNOSŤ KVALIFIKOVANÝCH CERTIFIKÁTOV PRE UZNANÝ SPÔSOB AUTORIZÁCIE

#
#99Predlžuje sa vydávanie a platnosť kvalifikovaných certifikátov pre uznaný spôsob autorizácie

Dňa 17.10.2023 bolo zverejnené aktualizované výkladové stanovisko MIRRI SR k Vyhláške č. 511/2022 Z. z. o uznaných spôsoboch autorizácie, na základe ktorej je možné s použitím občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte s čipom, vydanom do 20. júna 2021, platne autorizovať (elektronicky podpisovať) vybrané úkony aj po 31. decembri 2023 bez nutnosti výmeny dokladu.

Budeme preberať to prečo finančná správa spravila takáto rozhodnutie a to teda predĺžila platnosť trvania možnosti elektronického podpisu. Finančná správa oznámila predĺženie vydávania a platnosti kvalifikovaných certifikátov pre uznaný spôsob autorizácie do 31.12.2024. Toto opatrenie je pravdepodobne prijaté s cieľom umožniť používateľom pokračovať v autorizácii vybraných úkonov aj po pôvodne stanovenej lehote.

MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) zverejnilo aktualizované výkladové stanovisko k Vyhláške č. 511/2022. To poskytuje dodatočné usmernenia a vykladá niektoré aspekty vzťahujúce sa k uznaným spôsobom autorizácie. Uznaný spôsob autorizácie nemožno použiť na elektronické podanie, pri ktorom musí byť v listinnej podobe vlastnoručný podpis úradne osvedčený.

Na základe vyhlášky môžu používatelia autorizovať (elektronicky podpisovať) vybrané úkony s použitím občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte s čipom vydanom do 20. júna 2021 aj po 31. decembri 2023. Toto uľahčenie je dočasné a vyžaduje aplikáciu eID klient vo verzii 4.4. Riešením do konca roku 2024 je, že používateľ si na starý doklad vydať tzv. certifikát pre uznaný spôsob autorizácie cez aplikáciu eID klient vo verzii 4.4. Certifikáty sú aktuálne vydávané s platnosťou do 31.12.2024.

Používatelia s certifikátmi platnými do 31.12.2023 budú automaticky upozornení aplikáciou eID klient na blížiaci sa koniec platnosti certifikátu. Toto upozornenie je dôležité pre používateľov, aby mohli v prípade potreby vydať nový certifikát. majú tým vyššiu prehľadnosť platnosti čo im môže uľahčiť manipuláciu s daným elektronickým systémom.

Používatelia s certifikátom platným do 31.12.2023, ktorí chcú pokračovať v autorizácii v súlade s vyhláškou, musia po uplynutí jeho platnosti vydať certifikát pre uznaný spôsob autorizácie opätovne podľa postupu uvedeného v aplikácii eID klient.

Tieto opatrenia sú pravdepodobne prijaté v reakcii na aktuálnu situáciu a majú za cieľ umožniť používateľom pokračovať v elektronickej autorizácii aj po uplynutí pôvodne stanovenej lehoty. Napriek tomu stále platí aj to že, používatelia by mali stále sledovať a dodržiavať vyhlášky a smernice vydané príslušnými orgánmi v danej oblasti.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum15.11.2023
  • Webwww.lexante.sk