ČLÁNKY & NOVINKY [#113]

ZJEDNODUŠENIE PROCESOV ÚHRAD DANÍ CEZ PORTÁL FINANČNEJ SPRÁVY

#
#113 Zjednodušenie procesov úhrad daní cez portál finančnej správy

Úhradu daní platobnou kartou spustila finančná správa (FS) v minulom roku. Online úhrada správnych poplatkov a 15 druhov daní priamo pri realizácii spoplatneného úkonu cez portál finančnej správy (PFS) daňovým subjektom uľahčí a zjednoduší platby aj tento rok.

Zavedenie možnosti úhrady daní a správnych poplatkov platobnou kartou prostredníctvom online portálu finančnej správy predstavuje výrazný krok v modernizácii a zefektívnení daňového systému na Slovensku. Táto inovácia prináša viacero výhod pre daňových subjektov, vrátane zjednodušenia procesu platby a väčšej flexibility vo výbere spôsobu úhrady. Výhody tohto nového systému zahŕňajú možnosť platby platobnou kartou prostredníctvom rôznych služieb ako Google Pay, Apple Pay alebo internetbanking vybraných bánk. Týmto spôsobom je zabezpečená rýchla a bezpečná transakcia, čo prispieva k plynulému fungovaniu daňového systému a umožňuje daňovým subjektom efektívnejšie plánovanie ich financií.

Novela zákona o správnych poplatkoch, ktorá mení sadzby služieb poskytovaných finančnou správou od 1. apríla 2024, ukazuje na neustálu snahu prispôsobovať legislatívu novým technologickým možnostiam a potrebám daňových subjektov. Zmeny v sadzbách a termínoch platby sú však neoddeliteľne spojené s povinnosťami daňových subjektov, ktoré by mali byť včas informované o nových pravidlách a termínoch platby. Zavádzanie možnosti úhrady správnych poplatkov cez platobné karty z elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy je vítaným krokom smerujúcim k zjednodušeniu procesu a zvyšovaniu dostupnosti elektronických služieb. Avšak, je dôležité, aby finančná správa výrazne komunikovala s daňovými subjektmi a poskytovala potrebné informácie o týchto zmenách, aby sa minimalizovali možné nejasnosti alebo nedorozumenia.

Celkovo je potrebné sledovať ako táto nová funkcionalita bude implementovaná v praxi a ako bude prijatá daňovými subjektmi. Taktiež je dôležité monitorovať, či bude dochádzať k nejakým problémom alebo nezrovnalostiam a v prípade potreby prispôsobiť systém tak, aby čo najlepšie vyhovoval potrebám všetkých zainteresovaných strán.